top of page

T

2019

v_Hunnik.JPG

Maanteed mõjutavad oluliselt inimeste ja loomade käitumist ning keskkonda. Iga uus tee toob sõitjaid juurde. Teed on suur roll selles, kuidas me tajume maastikku ja (kodu)maad. Enamus inimesi elab tänapäeval linnades ja aktiivne kogemus erinevate maastikega toimub teel liikudes, vaataja positsioonilt. Maanteel sõitja jaoks muutub maastik liikuvaks pildiks, vaatemänguks. Kuid see vaatemäng, mida me teel sõites näeme, on kellegi kunagiste otsuste ja tegevuse tagajärg, mõjutatud ohutusest, looduskaitse kaalutlustest, riigikaitsest, maaparandusest. Kuivõrd kasutatakse teelt avanevaid vaateid teadlikult soovitud mulje loomiseks maast?

Näitus "t" koos Jaanus Remmiga Tartu Kunstimajas juulis 2019.

Videointervjuu autoritega.
Krista Piirimäe arvustus "Loodus ja teed ristuvad ka kunstis", Tartu Postimees, 05.07.2019

Roads have a great impact on human and animal behaviour and environment. Each new road brings more drivers. Roads have a great role in how we experience landscape and land. Most of the people live in urban areas encountering landscapes as a driver, from the position of a viewer. Landscapes turn into moving images, a spectacle for the drivers-by. But this spectacle is a result of someone's desicions and actions, which has been influenced by security considerations, conservation, state national defence, soil improvement.

Exhibition "t" with Jaanus Remm, in Tartu Art House, in July 2019.

bottom of page