top of page

SEGADUSE KÜLVIST TEADMISTE KORJENI

FROM SOWING CONFUSION TO GATHERING KNOWLEDGE

2023–2024

v_Hunnik.JPG

Loovuurimuslik projekt ja näitus, koos Marta Konovaloviga
Tallinna Botaanikaaed
Osa loovuurimuslikust projektist “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajatena ja partneritena tasaarengu kontekstis”, 1.07.2023−31.12.2024, finantseerija: Kultuuriministeerium.
Oktoobrist 2023 märtsini 2024 olid Tallinna Botaanikaaia Meelte aia kesksed kastid pühendatud hääbumise, taasloome ja ebakorrapärasuse esteetikale. Katsetasime koos disainer Marta Konovaloviga, kuidas läbi aiapidamise ja looduses toimiva jälgimise ning minimaalse sekkumise nihutada tüüpilisi toimimisi viise ja otsida viise aias loodusega ühenduses olemiseks. Külvasime Meelte aeda segadust ja jälgisime, kuidas taimed lähevad aia taha ning tarbetu saab olla kasulik ressurss. Kunsti- ja disainivahenditega protsesse dokumenteerides ja väikeste sekkumiste kaudu nihkeid luues väärtustame looduslikku esteetikat, mis on tihti ebakorrapärane, läbipõimunud ja lagunev. Küsime, kuidas teha kunstnikena ja disaineritena vähem ja liikuda dialoogilisema, koostöisema ja horisontaalsema tegutsemise poole maailmas, mis vajab kohanemist kahanemisega. Mina keskendusin Meelte aia kastis liikidevaheliste interaktsioonide jälgimisele ja initsieerimisele ning dokumenteerisin lagunemisprotsesse ja seoseid joonistades ja maalides.
Näitus “Segaduse külvist teadmiste korjeni” eksponeeris Meelte aias ning Rõõmu aias tehtud joonistusi, artefakte ja päevikusissekandeid. Näitusega kaasnes seemnevahetuspunkt “Külvame segadust” ning selle olulise osana toimus neli õpituba:
Jane Remm, “Hääbumise ilu: taimede jäljed paberil”,
Marta Konovalov, “Hääbumise ilu: taimede mustrid tekstiilil ja jäljed paberil”,
Tiia Morfin, “Toidutaimede ja talulillede seemnete kasvatamist ja säilitamist”,
Marian Nummert, “Edasihoidlikku aiandusest”.

Loovuurimuslik projekti “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajatena ja partneritena tasaarengu kontekstis” (1.07.2023−31.12.2024, finantseerija: Kultuuriministeerium) eesmärgiks on luua ja arendada loovuurimuslikke meetodeid loodusega suhestumiseks, mis aitavad võimendada teadlikku vähem tegemist kunsti ja disaini valdkonnas ning selle kaudu panustada tasaarengu mõtteviisi levikusse, loodusteadlikkuse tõusu ja liikidevahelise koosloome väärtustamisse.

Artistic research project and exhibition with Marta Konovalov
Tallinn Botanic Garden
Part of the project: “Artists and designers as researchers, re-thinkers and partners with nature in the context of de-growth”, 1.07.2023−31.12.2024. Financer: The Estonian Ministry of Culture.

From October 2023 to March 2024 the boxes in the centre of Tallinn Botanic Garden’s Garden of Senses were dedicated to deterioration, regeneration and disorderly aesthetics. With designer Marta Konovalov we experimented by gardening and observations of nature how to shift typical ways of functioning and seeked ways of being in connection with nature. We were sowing chaos and observed how plants get wasted, and then how the unnecessary can be a useful resource. Using art and design methods they will document the process and through tiny interventions produce shifts to create nature-based aesthetics, which are often disorderly, interwoven and decaying. We ask how, as an artist and a designer, we can intervene less and move towards a more dialogic, collaborative and horizontal way of working in a world that needs to adapt to de-growth. I focused on observing and initiating interspecies interactions and documented the processes of decay and decomposition by drawing and painting.
The exhibition “From Sowing Confusion to Gathering Knowledge” exposed the drawings, paintings, artefacts and diary notes made in the Garden of Senses of Tallinn Botanical Garden and Rõõmu garden. The exhibition was supported by four workshops:
Jane Remm, “The beauty of decay: traces of plants on paper”,
Marta Konovalov, “The beauty of decay: the patterns of plants on textile”,
Tiia Morfin, “Raising and conserving the seeds of food plants and flowers”,
Marian Nummert, “Resilient gardening”.
The aim of the practice-based research project “Artists and designers as researchers, re-thinkers and partners with nature in the context of de-growth” is to create and develop practice-based methods for communicating with nature, help propagate the idea of intentionally doing less in the field of art and design and through this contribute to the promotion of de-growth thinking, the improvement of natural science knowledge and the importance of inter-species collaboration.
Project: “Artists and designers as researchers, re-thinkers and partners with nature in the context of de-growth” (1.07.2023−31.12.2024). Financial support: The Estonian Ministry of Culture.

bottom of page