top of page

KIRJAD MINU NAABRITELE

v_Hunnik.JPG

2021. aastal hakkasin kirjutama kirju, neile, keda enda kõrval kohtasin: rasvatihasele, musträstale, hiirele, kanale, metsvindile, kasekireslasele, käole, halljänesele, kiritigudele ja teistele. Kirjade kaudu uurin teiste liikidega suhtlemisvõimalusi ja -võimatust ning oma kommunikatsiooniakti. Süvenen ka adressaadi kui liigi spetsiifikasse, loon seoseid oma eluga, arutlen, kuidas tema näeb mind ning mõtestan näitusega seotud teemasid – liikidevahelisi erinevusi, sarnasusi, (kodu)koha olulisust, kommunikatsiooni ja tõlke võimalust, posthumanistlikku eetikat.

Kirjadest kasvas välja koosloome minu mitteinimestest naabritega. Mind huvitavad võimalused mõista ja tõlgendada teiste liikide elukogemust, nendega suhelda ja koos luua. Kuidas oleks sirutada tiivad ja hõljuda puuoksalt maapinna poole? Kuidas oleks tunda linnupesa oma okstel? Kuidas oleks käguvaablasena tunnetada just seda õiget kohta, et muneti läbi palgi puurida ja siklase vastsesse oma munad jätta? Kunstnikuna otsin viise, kuidas liikidevahelises kommunikatsioonis kasutada visuaale, kuidas kaasata teisi liike loovprotsessi ning nende loomingut omakorda võimendada. Olen meelitanud mesilasi vabakujuga kärgi looma, tigudele installatsioone ehitanud ning herilasepesi viltinud. Kasutan teiste liikide teoseid tõlgendades looduslähedasi ja võimalikult kohalikke materjale, nagu lambavilla, savi ning ka võimalikult vähem automatiseeritud tooteahelat.

In 2021 at my summer house, I started writing letters to those I found beside me – to the great tit, the blackbird, the mouse, the chaffinch, the cuckoo, the hare, the snail and others. With these letters I am exploring the possibility and impossibility of communicating with other species, as well as the act of communication itself. I am delving into the specifics of each species, making connections to my own life, pondering how they might see me and more generally thinking about the relationship between humans and other creatures – the differences and similarities between species, the importance of the (home)environment, ways of communicating and interpreting and post-humanist ethics.

The letters were a base to the co-creation with my non-human neighbours. I am interested in ways of understanding and interpreting the life experience of other species, communicating with them and working collaboratively. What would it be like to stretch my wings and glide from a branch down towards the ground? What would it be like to feel a bird’s nest on my branches? What would it be like to be an ichneumon wasp and sense just the right spot in a log to use my ovipositor to lay my eggs in a long-horned beetle larva. As an artist I seek ways to use visuals in interspecies communication, ways of including other species in the creative process and amplifying their creative work. I have enticed bees to make freeform honeycombs, built installations for bees and felted wasp nests. Interpreting works made by other species, I use natural and where possible local materials like lambswool and clay, and avoid automated production chains.

bottom of page