top of page

KÄISIN ÕDRI ÄÄRES

WALKING TO LAKE ÕDRI

2020–2023

v_Hunnik.JPG

"Käisin Õdri" ääres on dokumentaalne maaliinstallatsioon, mis koosneb 720st värviruudust. Selleks, et rõhutada kohalolu ja terviklikkust, kujutan selles teoses keskkonda objektita, multisensoorset looduskogemust tervikuna. Dokumenteerisin kahe aasta jooksul, oktoobrist 2020 kuni oktoobrini 2022, oma metsaskäike Karula rahvuspargis Õdri järve lähistel. Igast käigust on 12 ruutu, mille taga on konkreetne kes või mis metsas. Meie nähtud värvid on teiste liikide jaoks tähenduslikud elutähtsate elupaigaomadustena. Värv võib oleneda varjulisusest, kõduastmest, klorofülli sisaldusest, pinna rõmelisusest, õie avatusest jpm. Iga maali taga on dokumenteeritud jalutuskäigu aeg ja koht ning värvi allikas.

Fotod: Silver Gutmann

“Walking to Lake Õdri” is a documentary painting installation, consisting of 720 painted squares. To emphasise being present and the totality of the experience, in this work I represent nature without a subject but as a complete multisensory experience. Over a two-year period, from October 2020 until October 2022, I documented my walks into the forest in Karula National Park near Lake Õdri. From each trip there are twelve squares, forming an abstract trope – a colour chart of the forest. The colours we see are essential for other species as features of their habitat. Colour depends on the depth of shadow, the degree of decay, chlorophyll content, the undulation of the ground, how open the blossoms are, and many other features. Each painting is accompanied by documentation of the time and place of the walk and the source of the colour.

Photos: Silver Gutmann

bottom of page